top of page

【紓密丹教室vol.9】愛甜女性注意!小心引爆「念珠菌」


「念珠菌」其實係真菌一種,而高糖飲食會助長「念珠菌」迅速繁殖及變得更難消滅。


當妳以為日常飲食已經好小心少糖戒甜,當中可能已經有好多是偽健康「糖衣陷阱」 - 低脂乳酪、無加糖紅莓汁、健康穀類等,你又有否中招呢?


即睇今期【紓密丹教室】分享,齊齊守護私密健康,減少「念珠菌」復發。

Comments


bottom of page