top of page

女廁防衛戰


不少男仔都曾投訴女朋友「一入廁門深似海」,排長龍原因不得而知,但女仔去廁所多顧慮的確係事實,因為一個唔小心,私密部位接觸到惡菌,就會跌入「尿道炎」、「陰道炎」嘅魔爪!


香港廁所普遍乾淨?見塊廁板立立令就坐上去?少年你真的太年輕了。廁所如戰場,女仔想保護自己又有咩計?

怕廁板污糟就來個正面迎撃-用紙巾鋪滿廁板!方法看似可行,但細心諗諗,用來鋪廁板的卷紙已暴露在廁格多時,又是否真‧乾淨呢?


索性零接觸又如何?好多女仔都會用呢個方法,但要小心小便時反而濺出更大水花,反彈的水花更會直達私密部位。而且,如要應付「開大」的話,請今天開始鍛鍊腰力了。


不少商場廁格都設有消毒噴劑,亦有人自備消毒酒精,用作清潔廁板。不過,一般濕紙巾、搓手液嘅消毒劑濃度有限,即使抹上數分鐘,亦未必能消滅所有細菌。

要選最佳戰術,還不如集各家大乘:先做好消毒或隔絕接觸,另外更重要是自備紙巾,避免使廁格內的卷紙。而最最最重要一環,當然是先照顧好自己,加強私密部位嘅抵抗力,自然去到邊都咁安心。


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page